Bộ môn Chính trị học

Vũ Thị Phương Lê
Phạm Thị Thúy Hồng
Lê Thị Thanh Hiếu
Nguyễn Thị Lê Vinh
Trương Thị Phương Thảo