Bộ môn Công tác Xã hội

Phùng Văn Nam
Đặng Thị Minh Lý
Võ Thị Cẩm Ly
Ông Thị Mai Thương
Phạm Thị Oanh
Phan Thị Thúy Hà
Nguyễn Thị Hoài An
Trần Thị Khánh Dung