Bộ môn Du lịch và Quản lý Văn hóa

Bùi Văn Hào
Trần Thị Thủy
Lê Thị Hải Lý
Nguyễn Thị Thanh Thanh
Võ Thị Anh Mai
Bùi Minh Thuận
Nguyễn Hồng Vinh
Võ Thị Hoài Thương