1
Bạn cần hỗ trợ?
Tuesday,day 20 month 10 year 2020

Sau đại học

Cảnh giác với những thủ đoạn tuyên truyền chống phá thế hệ trẻ hiện nay
08:25 29/08/2020
Các thế lực thù địch luôn xem thanh niên là đối tượng đặc biệt để thực hiện thủ đoạn “diễn biến hòa bình”. Vì thế, nêu cao cảnh giác, kịp thời nhận diện, vạch trần các thủ đoạn của...
Quyền con người và quyền công dân trong Tuyên ngôn độc lập
16:15 26/08/2020
Là một áng văn lập quốc ngắn gọn, súc tích, Tuyên ngôn độc lập do Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội tuyên bố trước quốc dân và thế giới...
Xây dựng văn hóa lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị nước ta hiện nay
16:12 26/08/2020
Xây dựng văn hóa chính trị trong điều kiện Đảng cầm quyền, cụ thể là xây dựng văn hóa lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay là vấn đề quan trọng vừa có ý...
Chủ tịch Hồ Chí Minh - ngọn cờ tất thắng, linh hồn của sự nghiệp kháng chiến
15:40 26/08/2020
Mỗi thắng lợi và mỗi bước đi lên của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự soi đường, dẫn dắt của tư tưởng Hồ Chí Minh.
Tự chủ về học thuật trong giáo dục đại học Việt Nam (2)
18:13 23/08/2020
GDVN- Để đảm bảo thực hiện được tự chủ về học thuật, ngoài chủ trương chung về trao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục đại học, cần có hệ thống văn pháp quy rõ ràng...
Tự chủ đại học, Hội đồng trường và Cơ quan chủ quản (Bài 1)
18:10 23/08/2020
Tự chủ đại học là một chủ đề có lẽ được đề cập đến nhiều nhất trong cộng đồng giáo dục đại học nước ta vào những năm gần đây.
Hội đồng trường đại học công hay tư, vấn đề cốt lõi là sở hữu
18:01 23/08/2020
Với tư cách là một nhà khoa học, Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng tham gia ý kiến vào chủ đề tự chủ và mô hình hội đồng trường công lập.
Web link
© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn; Số 182, đường Lê Duẩn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383855452; Fax: 02383855269; Email: vienkhxhnv@vinhuni.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS. Trần Viết Quang - Viện trưởng
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.