Sáng ngày 29/2/2020, chuyên ngành Chính trị học, Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Vinh đã phối hợp với Phòng Đào tạo Sau đại học - Trường Đại học Vinh tổ chức bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Lữ Quang Ngời, với đề tài: “Thực thi chính sách giảm nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều ở tỉnh Vĩnh Long”. Luận án của NCS do PGS.TS Lê Văn Đính - Học viện Chính trị Khu vực III và PGS.TS Đinh Trung Thành - Trường Đại học Vinh hướng dẫn. Đây là nghiên cứu sinh đầu tiên của chuyên ngành Chính trị học, cơ sở đào tạo Sau đại học Trường Đại học Vinh tiến hành bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở.

    Tại buổi bảo vệ, sau khi NCS trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của mình, các nhà khoa học đã nhận xét, góp ý một cách cụ thể, chi tiết đối với luận án của NCS, chỉ ra những ưu điểm và hạn chế cần khắc phục sửa chữa. Hội đồng Khoa học ngành Chính trị học cũng đã biểu dương và ghi nhận những nỗ lực nghiên cứu của NCS Lữ Quang Ngời và yêu cầu NCS chỉnh sửa và hoàn thiện theo góp ý của các phản biện và Hội đồng cấp cơ sở, sớm bảo vệ Luận án cấp Trường.

Một số hình ảnh tại buổi lễ

NCS báo cáo tóm tắt Luận án trước Hội đồng

Quang cảnh buổi lễ bảo vệ

GS.TS Nguyễn Huy Bằng - Phó BT Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường tặng hoa chúc mừng NCS

                                                                                                                            Tin và ảnh: Phương Lê