Công ty CP Dịch vụ Cáp treo Bà Nà đã thông báo nhu cầu tuyển dụng sinh viên thực tập tại Sun World Ba Na Hills năm 2020. Chi tiết nội dung nhu cầu tuyển dụng xin vui lòng xem file đính kèm! Ba_na.pdf