Thực hiện sứ mệnh hàng đầu trong công cuộc hội nhập quốc tế, Khoa GDCT - Đại học Vinh hiểu rõ tầm quan trọng mà mình phải gánh vác. Trong thời gian qua, thầy và trò Khoa GDCT luôn nỗ lực đem lại chất lượng tốt nhất trong các hoạt động giáo dục, nghiên cứu và phục vụ nhu cầu xã hội. Khoa GDCT đã và đang  từng bước khẳng định được vai trò và vị thế của mình, thông qua việc thu hút và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để sẵn sàng đào tạo sinh viên, học viên của Khoa tiếp cận với quá trình phát triển và hội nhập quốc tế.

Để làm tốt vai trò là đào tạo nguồn nhân lực hướng tới hội nhập quốc tế, Khoa GDCT đã xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo có chất lượng ở bậc đại học, thạc sỹ phù hợp với tiêu chuẩn quy định. Sinh viên, học viên học tại Khoa khi ra trường phải đáp ứng được nhu cầu đa dạng ngày càng cao của xã hội, phải chủ động, sáng tạo, có kinh nghiệm.

Để làm được điều đó, Khoa GDCT luôn chú  trọng đến chất lượng đội ngũ giảng viên. Ngoài đội ngũ giảng viên cơ hữu hiện có, còn có thêm hàng chục giảng viên thỉnh giảng đến từ các Trường đại học, Học viện, Trung tâm nghiên cứu khắp cả nước. Đây được coi là một bước tiến quan trọng trong sự nghiệp đào tạo của Khoa.

Đội ngũ giảng viên kiêm nhiệm và thỉnh giảng trên đều là những nhà khoa học, Giáo sư, Phó giáo sư, chuyên gia cao cấp, đều là những người không những giỏi về chuyên môn mà còn vững vàng về nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, có kinh nghiệm thực tiễn, luôn tận tâm với người học và có trách nhiệm với sự nghiệp giáo dục và đào tạo của nước nhà giai đoạn hiện nay.

Với đội ngũ giảng viên mạnh về trình độ, giỏi về chuyên môn như vậy Khoa GDCT cam kết sẽ đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Dưới đây danh sách giảng viên thỉnh giảng, tại Khoa GDCT – Đại học Vinh.

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN NGOÀI TRƯỜNG THAM GIA

HƯỚNG DẪN VÀ CHẨM LUẬN VĂN THẠC SỸ

Chuyên ngành: Chính trị học

TT

HỌ VÀ TÊN

HỌC HÀM

HỌC VỊ

CHUYÊN NGÀNH

CƠ QUAN CÔNG TÁC

ĐIỆN THOẠI

1

Lê Văn Đính

PGS.TS

Chính trị học

Học viện Chính trị - hành chính khu vực III

0982930593

2

Phạm Xuân Mỹ

PGS.TS

Chính trị học

Học viện BC&TT Hà Nội

0913582875

3

Nguyễn Thị Lan

TS

Chính trị học

Trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Nghệ An

0947706554

4

Nguyễn Thị Tùng

TS

Triết học

Trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Nghệ An

0945328877

5

Nguyễn Hoài Sanh

TS

Triết học

Trường Đại học Hà Tĩnh

0917789988

6

Trần Quang Thái

PGS.TS

Triết học

Trường Đại học Đồng Tháp

0985779154

7

Lương Thanh Tân

TS

Triết học

Trường Đại học Đồng Tháp

0918316791

8

Ngô Xuân Trường

TS

LS ĐCS VM

Trường Đại học Đà Lạt

0918675750

9

Lê Đình Lục

TS

Triết học

Trường Đại học Sài Gòn

0942824709

10

Nguyễn Đình Hiền

PGS.TS

Triết học

Trường Đại học Quy Nhơn

0903599502

11

Phạm Văn Thanh

TS

CNXH KH

Công đoàn GD Việt Nam

0912795925

12

Nguyễn Hữu Công

TS

Triết học

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

0982192458

13

Trần Thị Bình

TS

Triết học

Trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Nghệ An

0989389596

14

Lê Hồ Sơn

TS

Triết học

Trường Đại học Sư phạm Huế

0914156618

15

Nguyễn Thị Thanh Thúy

TS

Triết học

Trung tâm Triết học và Chính trị, Viện KHXH vùng Nam bộ

0909399919

16

Nguyễn Quang Ngọc

TS

LS ĐCS VM

Trường Chính trị Trần Phú - Hà Tĩnh

0914789498

17

Lê Văn Liêm

TS

Chính trị học

Học viện Chính trị - Hành chính khu vực III

 

18

Trần Văn Thạch

TS

Chính trị học

Học viện Chính trị - Hành chính khu vực III

 

19

Nguyễn Thị Bích Hằng

TS

Triết học

Trường Đại học Hà Tĩnh

 

20

Nguyễn Văn Tùng

TS

Triết học

Trường Đại học Đồng Tháp

0913163681

21

Biện Quốc Thắng

TS

Triết học

Trường Đại học Tôn đức Thắng

01667034891