Từ ngày 24 - 25/8/2019, Trường Đại học Vinh tổ chức thi tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2019 đối với các ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ. Trân trọng giới thiệu lịch thi và hiệu lệnh cụ thể của các buổi thi. (Chi tiết xem file đính kèm lich_thi_tuyen_sinh_cao_hoc_dot_2_nam_2019_1.pdf).