1
Bạn cần hỗ trợ?
Sunday,day 22 month 9 year 2019

Sau đại học

Các lý thuyết truyền thông về dư luận xã hội và vận dụng trong nghiên cứu dư luận xã hội vùng dân tộc thiểu số
22:38 13/06/2019
Các lý thuyết truyền thông đều chỉ ra vai trò của truyền thông đối với sự hình thành dư luận xã hội. Cơ chế truyền thông cho biết dư luận xã hội hình thành trong quá trình thông...
Lý luận và xây dựng nền tảng lý luận
22:22 13/06/2019
Lịch sử chính trị phát triển của các chính đảng trong thế giới cận, hiện đại đã chứng minh, bất kỳ chính đảng nào ra đời cũng có chủ nghĩa của nó, bởi có chủ nghĩa mới có thể tổ...
Mấy vấn đề về hệ giá trị văn hóa Việt Nam hiện nay
22:15 08/06/2019
Hệ giá trị văn hóa Việt Nam cũng chính là hệ giá trị con người Việt Nam, hay về cơ bản trùng với hệ giá trị con người Việt Nam. So với vài thập niên trước đây, văn hóa Việt Nam...
“Kinh tế chia sẻ” và những tác động đến hoạt động kinh doanh lưu trú
17:59 08/06/2019
Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển bùng nổ và dần chi phối phần lớn cuộc sống con người như hiện nay, ứng dụng công nghệ và kinh tế chia sẻ trở thành một xu hướng chiến...
Nhìn nhận giá trị của văn hóa trong sự nghiệp đổi mới ngày nay
23:10 02/06/2019
Ngay từ khi Đảng ta đề ra đường lối đổi mới, đồng chí Phạm Văn Đồng trong một bài báo của mình đã khẳng định: đổi mới là văn hóa, văn hóa là đổi mới. Luận điểm đó của cố Thủ tướng...
Đảng phải luôn phụng sự và liêm chính!
22:59 02/06/2019
Thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh và di huấn của Người về xây dựng một Đảng cách mạng luôn phụng sự và liêm chính, luôn trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh” không chỉ là...
Giải pháp đột phá để chống xuống cấp đạo đức trong Đảng
22:53 02/06/2019
Chống xuống cấp về đạo đức trong Đảng nhất định phải đứng vững trên hai chân cơ chế và ý thức tu dưỡng, rèn luyện, vì muốn làm người tốt mà cơ chế không hoàn thiện cũng rất khó....
Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh - Một tầm nhìn vượt thời đại
15:10 20/05/2019
Hằng năm, cứ vào ngày 19 tháng 5, đồng bào và chiến sĩ cả nước đều tưởng nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã mở ra một thời đại mới cho dân tộc ta - Thời đại độc lập dân tộc...
Web link
© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn; Số 182, đường Lê Duẩn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383855452; Fax: 02383855269; Email: vienkhxhnv@vinhuni.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS. Trần Viết Quang - Viện trưởng
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.