Thực hiện Quyết định số 1646/QĐ-ĐHV ngày 08/7/2019 về việc Hướng dẫn tổ chức hội nghị CBVC và duyệt kế hoạch năm học 2019 - 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh, ngày 25/7/2019, Viện KHXH&VN tổ chức Hội nghị CBVC và duyệt kế hoạch năm học 2019 - 2020.

Về dự và chỉ đạo Hội nghị cán bộ, viên chức và duyệt kế hoạch năm học của Viện KHXH & NV có sự tham dự của: TS. Trần Bá Tiến, UVTBTV Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; ThS. Nguyễn Hồng Soa, UVBTV Đảng ủy, Trưởng Phòng HCTH; TS Phạm Thị Bình, UVBCH Đảng bộ, Chủ tịch CĐ và các đồng chí đại diện Phòng Đào tạo SĐH; Phòng  Công tác CTHSSV; Phòng TCCB; Trung tâm THTN…

Nội dung Hội nghị tập trung thảo luận các nội dung:

1. Thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 của đơn vị, phân tích những tồn tại, nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục;

2. Triển khai kế hoạch và thảo luận các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020;

3. Bầu đại biểu dự Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức Trường Đại học Vinh năm học 2019 - 2020.        

Hội nghị CBVC năm học 2019 - 2020 có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong năm học 2019 - 2020 và tạo tiền đề phát triển của Viện các năm học tiếp theo; quyết định phương hướng, nhiệm vụ và hành động của toàn thể cán bộ viên chức; phát huy quyền làm chủ của CBVC và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị; góp phần xây dựng đội ngũ CBVC có đủ phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống;  có năng lực và trình độ chuyên môn, làm việc có hiệu quả, chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới của Nhà trường.

Một số hình ảnh của Hội nghị

 PGS.TS Trần Viết Quang, chủ trì điều hành Hội nghị

PGS.TS. Trần Viết Quang Viện trưởng báo cáo kế hoạch năm học  2019 - 2020

TS. Hắc Xuân Cảnh, Phó Viện trưởng thông qua số liệu kế hoạch năm học 2019 - 20200

Lãnh đạo Nhà trường và chủ trì Hội nghị nghe ý kiến thảo luận

                                                                                                                                                                                                           Tin và ảnh: BBT