TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 21

NĂM HỌC 2019 - 2020

(Từ ngày 06/01/2020 đến ngày 12/02/2020)

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần tham dự

Địa điểm

Lãnh đạo trực

Thứ hai, ngày 06/01/2020

 Thầy Quang

11h15

15h00

Họp Lớp trưởng - Bí thư các lớp phiên tháng 1 

Đồng chí Phan Thanh Bình - UVBCH TƯ Đảng; UVUBTV, Chủ nhiệm UB VH, GD, TN, TN & NĐ của Quốc hội thăm và chúc Tết CB, VC và HS, SV, HV Trường Đại học Vinh

Cô Minh Lý, Cô Nhung, Lớp trưởng -Bí thư các lớp

- BCH ĐBBP, BCH CBCB, BCH CBHVSV

- Ban Lãnh đạo Viện

- BCH Công đoàn

- Trưởng/Phó bộ môn

- CB, GV là: NGƯT, GS, PGS, TS

VP Viện

Hội trường A

 

Thứ ba, ngày 07/01/2020

Thầy Cảnh

8h00

Nghiệm thu đề tài CDIO 2019 của ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Nga

- Hội đồng nghiệm thu: thầy Cảnh, thầy Bằng, cô Lê, cô Hoài Thương, cô Hồng Vinh;

- GV bộ môn Báo chí;

- Các thành viên tham gia đề tài;

- Các CB, GV quan tâm

A1 201

 

Thứ tư, ngày 08/01/2020

Thầy Sơn

 

 

 

 

 

Thứ năm, ngày 09/01/2020

Cô Lý

8h0019h00

Hội nghị giao ban cơ quan phiên tháng 1&2 năm 2020


Míttinh kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống HSSV và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2020);Trao thưởng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và Giải thưởng Sao Tháng Giêng

Ban Lãnh đạo Viện; BT CBHVSV


Theo thông tri triệu tập và đại biểu có giấy mời

Phòng họp tầng 8 NĐH


Hội trường A

 

Thứ sáu, ngày 10/01/2020

Thầy Quang

 

 

 

 

 

Thứ bảy, ngày 11/01/2020

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật, ngày 12/01/2020

 

 

 

 

 

 

Cả tuần

 

Giảng viên giảng dạy theo thời khóa biểu

 

Ghi chú

Đề nghị Trưởng các bộ môn, các tổ chức Đảng/Đoàn thể đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ Email: hacxuancanhdv@gmail.com trước 17h00 thứ Sáu hàng tuần