BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 02

NĂM HỌC 2019 - 2020

(Từ ngày 09/9/2019 đến ngày 15/9/2019)

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Vinh (1959 - 2019)

Kỷ niệm 74 năm Ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2019)

và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2019)

Chào mừng năm học mới 2019 - 2020

 

 

Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Tối

Hai

09/8

QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2019)

 

Ba

10/9

Giảng dạy theo thời khóa biểu

Đoàn công tác của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc với Nhà trường về Đề án tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ

 

Giảng dạy theo thời khóa biểu

Giao ban Công tác HSSV

 

19h: Họp lớp phiên tháng 9 (các lớp khóa 57, 58 CTXH; 58 B1 Du lịch)

Thành phần:  BLĐ Viện, Cô Nhưng, cô Nga

Địa điểm: Nhà học B2, B3

11/9

Giảng dạy theo thời khóa biểu

 

Giảng dạy theo thời khóa biểu

 

19h: Họp lớp phiên tháng 9 (các lớp khóa 60, 58 Báo chí; Chính trị học, 58 B2 Du lịch)

Thành phần:  BLĐ Viện, Cô Nhưng, cô Nga

Địa điểm: Nhà học B1, B2, B3

 

Năm

12/9

Giảng dạy theo thời khóa biểu

Giảng dạy theo thời khóa biểu

 

Sáu

 

13/9

 

Giảng dạy theo thời khóa biểu

Giảng dạy theo thời khóa biểu

 

Bảy

14/9

Giảng dạy theo thời khóa biểu

Đón tiếp học viên cao học khóa 27 (đợt 2) nhập học năm 2019

Giảng dạy theo thời khóa biểu

 

CN

15/9

Giảng dạy theo thời khóa biểu

 

Giảng dạy theo thời khóa biểu

 

Cả tuần

-

BCN Viện tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch .