LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 04

Từ ngày 28/9/2020 đến ngày 04/10/2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 04

NĂM HỌC 2020 - 2021

(Từ ngày 28/9/2020 đến ngày 04/10/2020)

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần tham dự

Địa điểm

Lãnh đạo trực

Thứ hai, ngày 28/9/2020

Thầy Quang

7h30

Đón tiếp SV K61 nhập học

(từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Đại diện BLĐ Viện; TLQLSV; CVHT, TLĐT; BT Đoàn TN; CV VP

Văn phòng Viện

 

10h00

Họp đoàn dự thi Hội thi giảng viên giỏi NVSP toàn quốc lần thứ nhất năm 2020

Cô Hà Phương, cô Phương Thảo, Cô Thủy

Phòng họp tầng 2 NĐH

 

Thứ ba, ngày 29/9/2020

Thầy Cảnh

 

 

 

 

 

Thứ tư, ngày 30/9/2020

Thầy Sơn

 

 

 

 

 

Thứ năm, ngày 01/10/2020

Cô Lý

8h00

Họp Trưởng các đơn vị trong toàn trường

Thầy Quang

Phòng họp tầng 8 NĐH

 

14h30

Họp Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường

Thầy Cảnh

Phòng họp tầng 2 NĐH

 

Thứ sáu, ngày 02/10/2020

Thầy Quang

 

 

 

 

 

Thứ bảy, ngày 03/10/2020

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật, ngày 04/10/2020

 

 

 

 

 

 

Cả tuần

 

 

 

Ghi chú

Đề nghị Trưởng các bộ môn, các tổ chức Đảng/Đoàn thể đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ Email: hacxuancanhdv@gmail.com trước 17h00 thứ Sáu hàng tuần