BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 09

NĂM HỌC 2019 - 2020

(Từ ngày 14/10/2019 đến ngày 20/10/2019)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Vinh (1959 - 2019)

 

Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Tối

Hai

14/10

Giảng dạy theo thời khóa biểu

8 h: Khai mạc Hội thảo tập huấn về phát triển chương trình cho giảng viên sư phạm (đào tạo giáo viên tiểu học) theo hướng tiếp cận năng lực

Giảng dạy theo thời khóa biểu

 

Ba

15/10

Giảng dạy theo thời khóa biểu

Giảng dạy theo thời khóa biểu

19h30: Nghiệm thu bài giảng bồi dưỡng giáo viên dạy lớp 1 Chương trình GDPT mới

16/10

Giảng dạy theo thời khóa biểu

Giảng dạy theo thời khóa biểu

 

Năm

17/10

Giảng dạy theo thời khóa biểu

7h30: Khai mạc Chương trình Bồi dưỡng trực tiếp giáo viên phổ thông cốt cán đợt 2 (thuộc chương trình ETEP)

Giảng dạy theo thời khóa biểu

 

Sáu

 

18/10

Giảng dạy theo thời khóa biểu

8h: Hội nghị tập huấn công tác học sinh, sinh viên năm học 2019 - 2020

Giảng dạy theo thời khóa biểu

 

Bảy

19/10

Giảng dạy theo thời khóa biểu

Giảng dạy theo thời khóa biểu

CN

20/10

Giảng dạy theo thời khóa biểu

Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2019)

Cả tuần

  • BCN Viện tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch .