BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 4

NĂM HỌC 2018 - 2019

(Từ ngày 05/8/2019 đến ngày 11/2019)

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Vinh (1959 - 2019) và 1 năm thành lập Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn

 

Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Tối

Hai

05/08

Giảng dạy học kỳ hè theo quy định

Tư vấn tuyển sinh đại học các ngành của Viện

Triển khai học quy chế cho học sinh Trường THPT Chuyên nhập học năm 2019

 

Giảng dạy học kỳ hè theo quy định

Tư vấn tuyển sinh đại học các ngành của Viện

 

 

 

 

Ba

06/08

Giảng dạy học kỳ hè theo quy định

Tư vấn tuyển sinh đại học các ngành của Viện

Họp chuẩn bị thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2019

Họp trực tuyến về phát triển chương trình đào tạo CDIO với GS. Hồ Tấn Nhựt

Giảng dạy học kỳ hè theo quy định

Tư vấn tuyển sinh đại học các ngành của Viện

 

 

07/08

Giảng dạy học kỳ hè theo quy định

Tư vấn tuyển sinh đại học các ngành của Viện

Giảng dạy học kỳ hè theo quy định

Tư vấn tuyển sinh đại học các ngành của Viện

 

 

Năm

08/08

Giảng dạy học kỳ hè theo quy định

Tư vấn tuyển sinh đại học các ngành của Viện

 

Giảng dạy học kỳ hè theo quy định

Tư vấn tuyển sinh đại học các ngành của Viện

 

 

Sáu

 

0/08

 

Giảng dạy học kỳ hè theo quy định

Tư vấn tuyển sinh đại học các ngành của Viện

 

Giảng dạy học kỳ hè theo quy định

Tư vấn tuyển sinh đại học các ngành của Viện

 

 

Bảy

10/08

Giảng dạy học kỳ hè theo quy định

Tư vấn tuyển sinh đại học các ngành của Viện

 

Giảng dạy học kỳ hè theo quy định

Tư vấn tuyển sinh đại học các ngành của Viện

 

CN

11/08

Giảng dạy học kỳ hè theo quy định

 

Giảng dạy học kỳ hè theo quy định

 

 

Cả tuần

-

BCN Viện tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch .