BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 07

NĂM HỌC 2019 - 2020

(Từ ngày 30/09/2019 đến ngày 06/10/2019)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Vinh (1959 - 2019)

 

Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Tối


Hai

30/9

Giảng dạy theo thời khóa biểu

8h: Họp trực tuyến với GS Peter Grey (Hoa Kỳ) về Kiểm tra, đánh giá

Giảng dạy theo thời khóa biểu

19h30: Lễ Tuyên dương sinh viên xuất sắc, sinh viên giỏi năm học 2018 - 2019 và Tổng kết, trao giải cuộc thi “Sáng tác giới thiệu nét đẹp Trường Đại học Vinh lần thứ III; Cuộc thi tìm hiểu lịch sử Trường Đại học Vinh nhân dịp 60 năm thành lập Trường (1959 – 2019)

 

Ba

01/10

Giảng dạy theo thời khóa biểu

8 h: Họp Ban chỉ đạo Tổ chức bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán năm 2019

9 h: Họp giảng viên tổ chức bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán năm 201

Giảng dạy theo thời khóa biểu

19h: Đại hội lớp - chi đoàn - K57 B Du lịch ( Đại hội mẫu).

CBTD: Cô Trần Thủy; BLĐ Viện ( Thầy Quang); TLQLSV; BTLCĐ; LCHT; BTCB sinh viên; LT; BT các lớp trong toàn Viện.

Địa điểm: A2: 201

02/10

Giảng dạy theo thời khóa biểu

Giảng dạy theo thời khóa biểu

Họp Ban tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường

+ 19h: Đại hội lớp - chi đoàn - K57 B Báo chí.

CBTD: Cô Trần Thủy; Cô Hiền; Cô Hải.Địa điểm: A2: 103

+ 19h: Đại hội lớp - chi đoàn - K57 B CTH

CBTD: Cô Phương Lê; Cô Lê Vinh; Cô Yến.Địa điểm: A2: 104.

+ 19h: Đại hội lớp - chi đoàn - K57 B CTXH.

CBTD: Cô Cẩm Ly; Cô Mai Thương; Cô Thúy Hà.Địa điểm: A3: 104.

+ 19h: Đại hội lớp - chi đoàn - K58 B CTXH.

CBTD: Thầy Nam; Cô Mai Hoa; Cô Hoài An.Địa điểm: A3: 104.

Năm

03/10

Giảng dạy theo thời khóa biểu

8h:Hội nghị giao ban cơ quan phiên tháng 10/2019

Giảng dạy theo thời khóa biểu

19h:Hội nghị Cán bộ Đoàn - Hội toàn trường phiên tháng 10 năm 2019.

+ 19h: Đại hội lớp - chi đoàn - K58 B1 Du lịch.

CBTD: Cô Hồng Vinh; Thầy Thuận; Cô Nam An.Địa điểm: A2: 103

+ 19h:19h: Đại hội lớp - chi đoàn - K58 B2 Du lịch.

CBTD: Cô Thanh Thanh; Thầy Nguyên; Cô Hoài Thương. Địa điểm: A2: 104.

+ 19h: Đại hội lớp - chi đoàn - K58 Báo chí.

CBTD: Cô Hà Phương; Cô Hải; Thầy Sang.Địa điểm: A3: 104.

+ 19h: Đại hội lớp - chi đoàn - K58 CTH.

CBTD: Cô Mai Hoa; Cô Thúy Hồng; Cô Nhuần.Địa điểm: A3: 105.

Sáu

 

04/10

Giảng dạy theo thời khóa biểu

Giảng dạy theo thời khóa biểu

+ 19h: Đại hội lớp - chi đoàn - K58 B1 Du lịch.

CBTD: Cô Hải Lý; cô Hoài Thương; Thầy Trung.Địa điểm: C3 301

+ 19h:19h: Đại hội lớp - chi đoàn - K59 B2 Du lịch.

CBTD: Cô Anh Mai; Cô Trần Thủy; thầy Nguyên. Địa điểm: C3 302

+ 19h: Đại hội lớp - chi đoàn - K59 B CTXH.

CBTD: Cô Oanh; Cô Hoài An; Cô Cô Dung.Địa điểm: C2 202.

+ 19h: Đại hội lớp - chi đoàn - K59 B Báo chí.

CBTD: Cô Nguyễn Quỳnh Nga; Cô Hải; Cô Hà Phương.Địa điểm: C3 303.

Bảy

05/10

Giảng dạy theo thời khóa biểu

Giảng dạy theo thời khóa biểu

CN

06/10

Giảng dạy theo thời khóa biểu

7h:Ngày “Chủ nhật Xanh

Giảng dạy theo thời khóa biểu

Cả tuần

-

BCN Việntập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch .