BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 08

NĂM HỌC 2019 - 2020

(Từ ngày 07/10/2019 đến ngày 13/10/2019)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Vinh (1959 - 2019)

 

Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Tối


Hai

07/10

Giảng dạy theo thời khóa biểu

8 h: Họp Ban LĐ, TBM, TLĐT Viện.

Giảng dạy theo thời khóa biểu

15h: Giao ban công tác HSSV

 

Ba

08/10

Giảng dạy theo thời khóa biểu

Giảng dạy theo thời khóa biểu

 

09/10

Giảng dạy theo thời khóa biểu

Giảng dạy theo thời khóa biểu

 

Năm

10/10

Giảng dạy theo thời khóa biểu

Giảng dạy theo thời khóa biểu

 

Sáu

 

11/10

Giảng dạy theo thời khóa biểu

Giảng dạy theo thời khóa biểu

 

Bảy

12/10

Giảng dạy theo thời khóa biểu

Giảng dạy theo thời khóa biểu

CN

13/10

Giảng dạy theo thời khóa biểu

7h:Ngày “Chủ nhật Xanh

Giảng dạy theo thời khóa biểu

Cả tuần

-

BCN Việntập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch .