TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 17

NĂM HỌC 2019 - 2020

(Từ ngày 09/12/2019 đến ngày 15/12/2019)


Thời gian

 12/7/2019Nội dung

Thành phần tham dự

Địa điểm

Lãnh đạo trực

Thứ hai, ngày 09/12/2019

Thầy Quang

10h30

 

 

13:30

Họp Lớp trưởng - Bí thư các lớp phiên tháng 12

 

Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Chấp hành Đảng bộ Trường

Cô Minh Lý, Cô Nhung, Lớp trưởng -Bí thư các lớp

Thầy Quang, Cô Bình

VP Viện

 

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành


15h00

Giao ban công tác HSSV

Cô Nhung, Cô Nga

Phòng khánh tiết tầng 2, Nhà điều hành


Thứ ba, ngày 10/12/2019

Thầy Cảnh


Thứ tư, ngày 11/12/2019

Thầy Sơn


Thứ năm, ngày 12/12/2019

Cô Lý

08:00

 

 

 

 

 

19h 

Công đoàn Giáo dục Việt Nam kiểm tra toàn diện hoạt động Công đoàn Trường Đại học Vinh

Tiết 5: Dự giờ cấp trường GV tập sự: Nguyễn Thanh Hải. 

 

Hội nghị học tốt sinh viên

Cô Bình

 

 

BLĐ Viện, BM báo chí, các Thầy /Cô quan tâm tới dự.

 

BLĐ Viện, CB GV và sinh viên toàn Viện.

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

 

 

B3 101

 

 

A4 201


Thứ sáu, ngày 13/12/2019

Thầy Quang

08:00

Hội thảo - Tập huấn về giảng dạy và kiểm tra đánh giá theo hướng tiếp cận năng lực

Các GV quan tâm

Hội trường tầng 8, Nhà điều hành


Cả tuần


Giảng viên giảng dạy theo thời khóa biểu


Ghi chú

Đề nghị Trưởng các bộ môn, các tổ chức Đảng/Đoàn thể đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ Email: hacxuancanhdv@gmail.com trước 17h00 thứ Sáu hàng tuần