TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 42

NĂM HỌC 2019 - 2020

(Từ ngày 01/6/2020 đến ngày 07/6/2020)

 

 

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần tham dự

Địa điểm

Lãnh đạo trực

Thứ hai, ngày 01/06/2020

Thầy Quang

 

 

 

 

 

Thứ ba, ngày 02/06/2020

Thầy Cảnh

13h

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Vinh lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Phiên trù bị)

Theo Thông tri triệu tập số 19-TT/ĐU ngày 28/5/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường và đại biểu có giấy mời

Hội trường A

 

Thứ tư, ngày 03/06/2020

Thầy Sơn

6h30

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Vinh lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Phiên chính thức)

Theo Thông tri triệu tập số 19-TT/ĐU ngày 28/5/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường và đại biểu có giấy mời

Hội trường A

 

Thứ năm, ngày 04/06/2020

Cô Lý

 

 

 

 

 

Thứ sáu, ngày 05/06/2020

Thầy Quang

10h30

Họp Bí thư, lớp trưởng các lớp phiên tháng 5

Cô Minh Lý, cô Nhung

Bí thư, lớp trưởng các lớp

Văn phòng Viện

 

Thứ bảy, ngày 06/06/2020

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật, ngày 07/06/2020

 

 

 

 

 

 

Cả tuần

 

 

Ghi chú

Đề nghị Trưởng các bộ môn, các tổ chức Đảng/Đoàn thể đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ Email: hacxuancanhdv@gmail.com trước 17h00 thứ Sáu hàng tuần