Năm học 2019 - 2020, Trường Đại học Vinh tuyển sinh đại học hệ chính quy gồm 4.500 chỉ têu của 53 ngành đào tạo. Chi tiết xem file đính kèm thong_bao_chi_tieu_tuyen_sinh_2019.pdf

Trân trọng thông báo!