Văn hóa ẩm thực xứ Nghệ vô cùng phong phú, đa dạng là di sản văn hóa quý giá cần được phát huy, gìn giữ nhất là trong giai đoạn hiện nay nước ta đang thực hiện chủ trương gắn phát triển kinh tế với du lịch.

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bài viết của TS. Võ Thị Hoài Thương và ThS Nguyễn văn Phượng dưới đây, để độc giả hiểu sâu sắc hơn về vấn đề này. Chi tiết xem file đính kèm. cososodulieu.pdf