Sáng ngày 12/12/2019, được sự đồng ý của Ban Giám hiệu Nhà trường, Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, Viện KHXH&NV đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học với chủ đề: “Nghiên cứu giảng dạy các môn Khoa học Xã hội và Nhân văn trong bối cảnh đổi mới giáo dục và đào tạo”.

 Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS.TS Trần Vết Quang - Viện trưởng Viện KHXH&NV, Trưởng Ban tổ chức nhấn mạnh: “Mục đích của Hội thảo nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng nghiên cứu, giảng dạy các môn Khoa học xã hội và nhân văn đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29 của BCHTW (khóa XI); góp phần đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá trong đào tạo các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn theo tiếp cận CDIO ở Trường Đại học Vinh; Tạo diễn đàn trao đổi học thuật; tăng cường mối quan hệ hợp tác trong nghiên cứu khoa học giữa Viện KHXH&NV Trường Đại học Vinh với các đơn vị, các Sở, Ban, Ngành trên địa bàn tỉnh Nghệ An và các trường đại học trong và ngoài nước”.

Trong quá trình chuẩn bị Hội thảo, Ban tổ chức đã nhận được hơn 40 tham luận của các nhà khoa học, nhà giáo của Viện KHXH&NV cùng các nhà khoa học thuộc nhiều trường Đại học trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Tại buổi Hội thảo, các báo cáo tham luận đã tập trung làm nổi bật các nội dung cơ bản như: Cơ sở khoa học của việc nâng cao chất lượng nghiên cứu, giảng dạy các môn Khoa học xã hội và nhân văn; Thực trạng nghiên cứu, giảng dạy các môn Khoa học xã hội và nhân văn hiện nay; Triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu của các đề tài KH&CN về đổi mới giảng dạy theo tiếp cận CDIO tại Trường Đại học Vinh vào quá trình đào tạo các ngành Khoa học xã hội và nhân văn; Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu, giảng dạy các môn Khoa học xã hội và nhân văn đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Tác động của cuộc cách mạng 4.0 và xu thế phát triển của các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Hy vọng, với việc tổ chức thành công Hội thảo lần này sẽ góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu cho đội ngũ giảng viên Viện KHXH&NV nói riêng của Trường Đại học Vinh nói chung trong bối cảnh đổi mới Giáo dục và Đào tạo nước ta giai đoạn hiện nay.

Một số hình ảnh của Hội thảo

                                                                                        Tin và ảnh: NVT