nhất vươn tới một tương lai vững chắc hơn. Năm nay, chúng tôi tổ chức trại hè hỗ trợ cho hơn 700 nữ sinh có hoàn cảnh khó khăn trong các chương trình học bổng của VTTB dựa trên bốn nền tảng phát triển: 1) Kỹ năng sống, 2) Tự nhận thức, 3) Kiến thức mới và 4) Cơ hội và mạng lưới kết nối.
Thời gian: Ngày 17-22 tháng 7 năm 2019
Địa điểm: Trường Đại học Đồng Tháp, 783, Phạm Hữu Lầu, Phường 6, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp
Tiêu chí ứng tuyển Tình nguyện viên
* Trong độ tuổi từ 18 trở lên
* Ưu tiên ứng viên có khả năng và kinh nghiệm làm việc với thanh thiếu niên
* Có mối quan tâm đến vấn đề xã hội, phát triển bền vững
* Có tiềm năng ứng dụng và phát triển các kết quả thu được từ trại hè
* Cam kết tham gia phỏng vấn và tập huấn trước trại hè
* Cam kết tham gia ít nhất 4 ngày của trại hè; ưu tiên cho ứng viên tham gia suốt 6 ngày.
Cách thức ứng tuyển
* Ứng viên điền Phiếu đăng ký tình nguyện viên trại hè 2019 trước ngày 15 tháng 6 và đăng tải Sơ yếu lý lịch trong quá trình điền thông tin:
* Chúng tôi sẽ thông báo kết quả cho vòng phỏng vấn vào ngày 22 tháng 6
TB: Toàn bộ chi phí tham gia tình nguyện tại trại hè (ăn, ở và tài liệu) sẽ được Ban tổ chức chi trả.
Liên lạc với chúng tôi tại traihe.tnv@pacificlinks.org nếu bạn có thắc mắc.

PVN