1
Bạn cần hỗ trợ?
Sunday,day 8 month 12 year 2019

Văn bản - biểu mẫu

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước thềm Đại hội XIII: Bài 4: Vạch trần thủ đoạn "tâm lý chiến"
16:00 03/11/2019
Đổ lỗi cho Chủ nghĩa Mác-Lênin là nguyên nhân dẫn đến những khó khăn, hạn chế, sai lầm của quá trình xây dựng, phát triển đất nước; thường xuyên kêu gọi Đảng Cộng sản Việt Nam...
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước thềm Đại hội XIII: Bài 3: Đập tan chiêu trò "đánh từng bước"
15:57 03/11/2019
“Những luận điệu của các thế lực thù địch và các phần tử phản động, cơ hội chính trị tuy không có gì mới, nhưng nó được tung ra, truyền bá vào lúc này là hết sức độc hại, nguy...
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước thềm Đại hội XIII: Bài 1: Việt Nam luôn kiên định con đường phát triển
15:50 03/11/2019
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu do nghị quyết Đại hội XII đề ra để chào mừng đại hội đảng các cấp hướng tới Đại hội XIII của...
Không để các thế lực thù địch lợi dụng, lôi kéo, kích động
15:40 03/11/2019
Thời gian qua, những sai phạm của một số cán bộ, đảng viên đã bị các thế lực thù địch lợi dụng, lôi kéo, kích động
Web link
© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn; Số 182, đường Lê Duẩn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383855452; Fax: 02383855269; Email: vienkhxhnv@vinhuni.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS. Trần Viết Quang - Viện trưởng
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.