Ngày 19/3/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An đã có Công văn số 2265 gửi Ban Tuyên giáo huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc; UB Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh; các cơ quan bao chí của tỉnh. Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Trường đã gửi Công văn này tới các đơn vị Nhà trường về việc triển khai Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng” theo Kế hoạch của Ban Tuyên giáo Trung ương trên mạng xã hội VCNET: http://vcnet.vn.

Để triển khai hiệu quả và thiết thực kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 – 1/8/2020), Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Trường Đại học Vinh đề nghị các đơn vị triển khai công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng Trường Đại học Vinh, các đơn vị và phổ biến rộng rãi cho cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên được biết để tham gia.

Chi tiết xem Công văn đính kèm!20200406_3_20200406040006788780.pdf