BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 14

NĂM HỌC 2019 - 2020

(Từ ngày 18/11/2019 đến ngày 24/11/2019)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Chào mừng kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2019)

 

Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Tối

Hai

18/11

Giảng dạy theo thời khóa biểu

Giảng dạy theo thời khóa biểu

 

Ba

19/11

Giảng dạy theo thời khóa biểu

8h: Mít tinh kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2019) và trao tặng các danh hiệu, phần thưởng cao quý

Giảng dạy theo thời khóa biểu

 

20/11

 

 

Kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2019)

 

Năm

21/11

Giảng dạy theo thời khóa biểu

14h: Hội nghị Trưởng bộ môn toàn Trường năm học 2019 - 2020

Giảng dạy theo thời khóa biểu

15h45: (Tiết 9) Thao giảng cấp Trường của GV: Nguyễn Văn Sang, Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn, bài giảng: Suy luận diễn dịch gián tiếp từ tiền đề là phán đoán đơn

 

Sáu

22/11

Giảng dạy theo thời khóa biểu

Giảng dạy theo thời khóa biểu

14h30: Giao bao cuối năm khối các Hội Cựu chiến binh cơ quan tỉnh

 

Bảy

23/11

Giảng dạy theo thời khóa biểu

Giảng dạy theo thời khóa biểu

CN

24/11

Giảng dạy theo thời khóa biểu

Giảng dạy theo thời khóa biểu

 

Cả tuần

  • BCN Viện tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch .