LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 45

Từ ngày 22/6/2020 đến ngày 28/6/2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 45

NĂM HỌC 2019 - 2020

(Từ ngày 22/6/2020 đến ngày 28/6/2020)

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần tham dự

Địa điểm

Lãnh đạo trực

Thứ hai, ngày 22/6/2020

Thầy Quang

 

 

 

 

 

Thứ ba, ngày 23/6/2020

Thầy Cảnh

7h00

Lễ trao bằng cử nhân tốt nghiệp năm 2020

Hội đồng đào tạo Viện; Trợ lý QLSV, Trợ lý Đào tạo, Cố vấn học tập

 

Hội trường A

 

Thứ tư, ngày 24/6/2020

Thầy Sơn

 

 

 

 

 

Thứ năm, ngày 25/6/2020

Cô Lý

8h30

Họp Ban nghiên cứu CDIO

Thành viên Ban nghiên cứu CDIO của Viện

Văn phòng Trung tâm NCKN-ST

 

Thứ sáu, ngày 26/6/2020

Thầy Quang

 

 

 

 

 

Thứ bảy, ngày 27/6/2020

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật, ngày 28/6/2020

 

14h00

Đại biểu tập trung tham dự Hội nghị tổng kết công tác năm học 2019 - 2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020 – 2021. (Từ 14:30, xe ô tô chở đại biểu xuất phát đi đến Vinpearl Discovery Cửa Hội)

Các đại biểu của Viện theo Thông tri triệu tập

Sân Nhà Ao

 

Cả tuần

 

Giảng viên thực hiện công tác coi thi, chấm thi kết thúc học kỳ II năm học 2019 - 2020

 

Ghi chú

Đề nghị Trưởng các bộ môn, các tổ chức Đảng/Đoàn thể đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ Email: hacxuancanhdv@gmail.com trước 17h00 thứ Sáu hàng tuần