LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 51

Từ ngày 03/8/2020 đến ngày 09/8/2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 51

NĂM HỌC 2019 - 2020

(Từ ngày 03/8/2020 đến ngày 09/8/2020)

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần tham dự

Địa điểm

Lãnh đạo trực

Thứ hai, ngày 03/8/2020

Thầy Quang

 

 

 

 

 

Thứ ba, ngày 04/8/2020

Thầy Cảnh

 

 

 

 

 

Thứ tư, ngày 05/8/2020

Thầy Sơn

14h00

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ trường

Thầy Cảnh

Phòng họp tâng 2 NĐH

 

Thứ năm, ngày 06/8/2020

Cô Lý

8h00

Hội nghị giao ban cơ quan phiên tháng 8

- Bí thư ĐBBP, Bí thư các chi bộ

- Ban Lãnh đạo Viện

Phòng họp tầng 8 NĐH

 

Thứ sáu, ngày 07/8/2020

Thầy Quang

 

 

 

 

 

Thứ bảy, ngày 08/8/2020

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật, ngày 09/8/2020

 

 

 

 

 

 

Cả tuần

 

Giảng viên thực hiện giảng dạy kỳ hè theo lịch

 

Ghi chú

Đề nghị Trưởng các bộ môn, các tổ chức Đảng/Đoàn thể đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ Email: hacxuancanhdv@gmail.com trước 17h00 thứ Sáu hàng tuần