TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 54

NĂM HỌC 2019 - 2020

(Từ ngày 24/8/2020 đến ngày 30/8/2020)

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần tham dự

Địa điểm

Lãnh đạo trực

Thứ hai, ngày 24/8/2020

Thầy Quang

8h15

Hội nghị ĐUBP mở rộng

ĐUBP, Chi ủy CBCB; Bí thư, Phó BT chi bộ HVSV; TBM; Chủ tịch CĐ; Bí thư ĐV.

Văn phòng Viện

 

9h15

Họp chuẩn bị cho Hội nghị CBVC và duyệt kế hoạch năm học 2020 - 2021

Ban LĐ Viện; TBM; Chủ tịch CĐ; TLĐT; Chuyên viên VP

Văn phòng Viện

 

10h00

Họp Ban xây dựng Đề án quản lý TTTH Du lịch

Ban LĐ Viện; BM Du lịch; Chủ tịch CĐ; TLĐT; TLQLSV; CVHT; Chuyên viên VP

Văn phòng Viện

 

15h00

Họp Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy Trường Đại học Vinh năm 2020

Thầy Quang

Phòng họp tầng 2 NĐH

 

Thứ ba, ngày 25/8/2020

Thầy Cảnh

 

 

 

 

 

Thứ tư, ngày 26/8/2020

Thầy Sơn

14h00

Hội thảo chuyên đề "Lãnh đạo bản thân"

CBVC quan tâm

Phòng họp tâng 8 NĐH

 

Thứ năm, ngày 27/8/2020

Cô Lý

 

 

 

 

 

Thứ sáu, ngày 28/8/2020

Thầy Quang

14h00

Hội nghị CBVC và duyệt kế hoạch năm học2020 - 2021 Viện KHXH&NV

- CBVC Viện KHXH&NV

- Đại diện Ban TTrND, BTV CĐ; các đơn vị: HCTH, KH-TC và Tổ thẩm định số 2;

- Đại diện các ĐV liên quan

Phòng họp tâng 8 NĐH

 

Thứ bảy, ngày 29/8/2020

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật, ngày 30/8/2020

 

 

 

 

 

 

Cả tuần

 

 

 

Ghi chú

Đề nghị Trưởng các bộ môn, các tổ chức Đảng/Đoàn thể đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ Email: hacxuancanhdv@gmail.com trước 17h00 thứ Sáu hàng tuần