TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 34

NĂM HỌC 2019 - 2020

(Từ ngày 06/04/2020 đến ngày 12/04/2020)

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần tham dự

Địa điểm

Lãnh đạo trực

Thứ hai, ngày 6/4/2020

Thầy Quang

15h00

Họp bàn tổ chức dạy trực tuyến và thực tập cuối khoá

 

 

 

Thứ ba, ngày 7/04/2020

Thầy Cảnh

10h

 

 

 

Thứ tư, ngày 8/04/2020

Thầy Sơn

 

 

 

 

 

Thứ năm, ngày 9/04/2020

Cô Lý

 

 

 

 

 

Thứ sáu, ngày 10/4/2020

Thầy Quang

13h55

 

 

 

 

 

 

 

 

19h30

 

(Tiết 7) Thi "Giảng viên dạy giỏi" cấp Trường năm học 2019 - 2020,

Nội dung: Kỹ năng giao tiếp trong lĩnh vực khách sạn nhà hàng

Giảng viên: GV. Võ Thị Anh Mai, Viện KHXH&NV

 

 

 

 

 

 

Họp Bí thư, lớp trưởng các lớp phiên tháng 4

 

 

 

 

 

Tiểu ban 4 và các thành phần theo Kế hoạch số 06/KH-ĐHV ngày 17/01/2020

 

 

 

 

 

 

Cô Minh Lý, cô Nhung

Bí thư, lớp trưởng các lớp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Họp Online

(ID và Pass sẽ được thông báo trên Zalo nhóm)

 

 

 

Thứ bảy, ngày 11/4/2020

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật, ngày 12/4/2020

 

 

 

 

 

 

Cả tuần

 

 

Ghi chú

Đề nghị Trưởng các bộ môn, các tổ chức Đảng/Đoàn thể đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ Email: hacxuancanhdv@gmail.com trước 17h00 thứ Sáu hàng tuần