Thực hiện Kế hoạch số 43/KH - ĐHV, ngày 29/8/2019 của Trường Đại học Vinh về việc Phân công cán bộ, giảng viên hỗ trợ, tư vấn sinh viên năm học 2019 – 2020. Mục đích nhằm:  Tăng cường công tác tư vấn hỗ trợ cho người học, tạo điều kiện thuận lợi để người học yên tâm học tâm lâu dài, phát huy niềm đam mê và gắn bó với ngành học, với khoa, viện đào tạo và môi trường học tập tại Trường Đại học Vinh

Huy động toàn thể cán bộ, viên chức, giảng viên của Nhà trường trong công tác chăm sóc hỗ trợ, tư vấn, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người học; cung cấp và trao đổi thông tin, giải đáp và xử lý dứt điểm những vướng mắc, kiến nghị của người học, góp phần nâng cao công tác đào tạo, công tác học sinh, sinh viên của Nhà trường.

Giúp Ban Giám hiệu có thêm thông tin cần thiết để kịp thời hỗ trợ cho người học, điều chỉnh phân công cán bộ phù hợp với tình hình thực tế.

Trên cơ sở đó, Ban Lãnh đạo Viện thực hiện phân công cán bộ, giảng viên hỗ trợ, tư vấn sinh viên các ngành học khóa 58 năm học 2019 – 2020, của Viện KHXH & NV như sau.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm. K58_phan_cong_gv_ho_tro_r.xls