Ngày 5/2/2020, Hiệu trưởng Nhà trường đã có Thông báo số 11 /TB-ĐHV về tạm dừng hoạt động giảng dạy, học tập để phòng, chống bệnh viêm đường   hô hấp cấp do chủng mới của Virus nCoV (corona) gây ra. Theo đó các hoạt động giảng dạy, học tập các bậc học tại  Trường Đại học Vinh sẽ tạm dừng từ thứ Sáu, ngày 7/2/2020. Nay thông báo để các cán bộ, giáo viên, sinh viên theo dõi thực hiện.

Chi tiết xem Thông báo dưới đây.