Ngày 28/5/2020, Đảng uỷ Trường Đại học Vinh đã ra Thông tri số 19 -TT/ĐU về triệu tập đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ  XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Vinh lần thứ XXXII sẽ được tổ chức trong thời gian 1,5 ngày bắt đầu từ chiều  ngày 02/6/2020 và cả ngày 03/6/2020. Chi tiết xin xem  file nội dung đính kèm. 20200529_2_20200529105857553550.pdf