1
Bạn cần hỗ trợ?
Tuesday,day 20 month 10 year 2020

Thông báo

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước thềm Đại hội XIII: Bài 2: Phê phán luận điệu đòi thay đổi Cương lĩnh 2011
15:54 03/11/2019
Hiện nay, trong khi Đảng ta đang tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011, thì vẫn có những người mang danh "học giả" rêu rao rằng: “Đảng Cộng sản Việt Nam cần tự giác...
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước thềm Đại hội XIII: Bài 1: Việt Nam luôn kiên định con đường phát triển
15:50 03/11/2019
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu do nghị quyết Đại hội XII đề ra để chào mừng đại hội đảng các cấp hướng tới Đại hội XIII của...
Không để các thế lực thù địch lợi dụng, lôi kéo, kích động
15:40 03/11/2019
Thời gian qua, những sai phạm của một số cán bộ, đảng viên đã bị các thế lực thù địch lợi dụng, lôi kéo, kích động
Web link
© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn; Số 182, đường Lê Duẩn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383855452; Fax: 02383855269; Email: vienkhxhnv@vinhuni.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS. Trần Viết Quang - Viện trưởng
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.