Thông báo đến các em sinh viên Viện Khoa học Xã hội & Nhân văn về Kế hoạch của Trường Đại học Vinh về đăng ký học và xử lý học vụ học kỳ II và kỳ hè năm học 2019 – 2020 theo kế hoạch số 62/KH-ĐHV ngày 01/11/2019 của Hiệu trưởng Nhà trường. Dưới đây là nội dung của kế hoạch cụ thể.  Mong các sinh viên chú ý và thực hiện đúng theo quy định

 

1. Thời gian thu học phí từ ngày 16/12/2019 đến 02/01/2020

2. Thời gian đăng ký học như sau: (từ ngày 16/12/2019 đến 02/01/2020)

- Khóa 56 đăng ký học từ ngày 28/12 đến 30/12/2019

- Khóa 57 đăng ký học từ ngày 21/12 đến 23/12/2019

- Khóa 58 đăng ký học từ ngày 23/12 đến 25/12/2019

- Khóa 59 đăng ký học từ ngày 25/12 đến 27/12/2019

- Khóa 60 (Nhóm SPTN, SPXH, KTCN, HS-MT học tập trung tại Cơ sở 2) do Cố vấn học tập đăng ký từ ngày 26/12 đến 27/12/2019.

- Khóa 60 các nhóm còn lại sinh viên tự đăng ký từ ngày 28/12 đến 30/01/2019  

- Từ ngày 31/12/2019 đến 02/01/2020 các khóa thực hiện đăng ký chéo. 

3. Thời gian xử lý học vụTừ ngày 03/12/2019 đến 15/01/2020

- Nộp đơn xử lý học vụ (cho Cố vấn học tập khoa/viện): Từ ngày 03/01/2020 đến 07/01/2020.

- Xử lý đơn đăng ký học: Từ ngày 08/01/2020 đến 15/01/2020.

 

Thời gian học chính thức của học kỳ 2 năm học 2019-2020 bắt đầu từ 03/02/2020. (riêng khóa 56 bắt đầu học từ 06/01/2020).

(Lưu ý thời gian đăng ký học bắt đầu từ 10h sáng của ngày bắt đầu đăng ký)

 

Mọi thắc mắc xin liên hệ với Cố vấn học tập ThS. Phạm Thị Oanh qua số điện thoại: 0329.253436

Trân trọng thông báo!

Cố vấn học tập: ThS. Phạm Thị Oanh