Chiều ngày 14/02/2020, Chi bộ Cán bộ Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn đã họp phiên thường kỳ tháng 02/2020. Tại Hội nghị này, ngoài những nội dung của phiên họp chi bộ thường kỳ và lấy ý kiến đề nghị công nhận đảng viên chính thức cho 02 đảng viên dự bị là: đồng chí Lê Hà Phương - Bộ môn Báo chí và đồng chí Phan Thị Thúy Hà, Bộ môn Công tác xã hội, căn cứ Hướng dẫn số 31-HD/ĐU ngày 05/02/2020 của Đảng ủy Trường Đại học Vinh về tổ chức đại hội các đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2020 - 2025, các chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi ủy chi bộ đã thông qua kết quả hội nghị Chi ủy và kết quả cuộc họp của Tiểu ban Văn kiện - Nhân sự, Tiểu ban Tuyên truyền - Tổ chức phục vụ đại hội Chi bộ về công tác chuẩn bị cho đại hội. Dưới sự chủ trì của đồng chí Hắc Xuân Cảnh - Bí thư chi bộ, các đồng chí đảng viên đã thảo luận và nhất trí cao những nội dung chuẩn bị cho đại hội. Hội nghị cũng đã bỏ phiếu kiến biểu quyết thông qua Đề án nhân sự do Chi ủy chuẩn bị với sự tán thành của 100% số đảng viên chính thức thông qua danh sách đề cử gồm 4 đồng chí để Đại hội bầu vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2022. Với những kết quả đạt được, Hội nghị phiên tháng 2/2020 của Chi bộ Cán bộ Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn đã hoàn tất những bước chuẩn bị quan trọng cho sự thành công của Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, hướng tới Đại hội Đảng bộ bộ phận Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn nhiệm kỳ 2020 - 2025.