Sáng ngày 19/10/2020 tại Văn phòng Viện, Đảng ủy Bộ phận Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn đã có phiên làm việc với Chi bộ Học viên sinh viên, Đoàn Viện và Liên chi hội sinh viên về kế hoạch hoạt động năm học 2020 - 2021.

    Tại phiên làm việc, Chi bộ Học viên sinh viên, Đoàn Viện, Liên chi hội sinh viên đã báo cáo tổng kết kết quả hoạt động năm học 2019 - 2020 và trình bày kế hoạch hoạt động năm học 2020 - 2021.  Cụ thể, Đoàn Viện và Liên chi hội sinh viên Viện đều xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, luôn đi đầu trong phong trào Đoàn - Hội của toàn trường. 

    Trong năm học 2020 - 2021, Đoàn Viện và Liên chi hội sinh viên đều xác định trọng tâm năm học là năm Sinh viên khởi nghiệp, lập nghiệp nên ngoài các chương trình hoạt động thường niên thì Đoàn Viện và Liên chi hội sinh viên sẽ đẩy mạnh triển khai các hoạt động về nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp sáng tạo cho các bạn sinh viên. Đoàn Viện KHXH&NV sẽ tổ chức nhiều hơn nữa các hoạt động có chiều sâu, mang màu sắc riêng của tuổi trẻ Nhân văn. Chi bộ Học viên sinh viên cũng tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng cho sinh viên, đẩy mạnh công tác phát triển Đảng, tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo từng Quý và phối hợp cùng Đoàn Viện, Liên chi hội sinh viên tổ chức các chương trình nhân ngày kỳ niệm, ngày lễ lớn.

    Tại cuộc họp, Đảng ủy còn được nghe những khó khăn kiến nghị của Đoàn Viện, Liên chi hội sinh viên và Chi bộ Học viên sinh viên: do số lượng sinh viên ngày càng ít, tinh thần của các bạn chưa cao nên việc tổ chức các chương tình hoạt động đang gặp rất nhiều khó khăn. Qua đó, Đảng ủy đánh giá rất cao phong trào Đoàn - Hội cũng như các hoạt động của Chi bộ học viên, Đảng ủy sẽ xem xét tạo điều kiện và quan tâm giúp đỡ phong trào Đoàn - Hội của Viện. Đảng ủy mong muốn ba tổ chức sẽ phối hợp nhịp nhàng hơn nữa để tạo ra nhiều hoạt động cho sinh viên Viện KHXH&NV và góp phần đưa phong trào của Viện ngày một phát triển hơn nữa. 

Đoàn Viện KHXH&NV