BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 16

NĂM HỌC 2019 - 2020

(Từ ngày 02/12/2019 đến ngày 08/12/2019)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

 

 

Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Tối

Hai

25/11

Giảng dạy theo thời khóa biểu

Giảng dạy theo thời khóa biểu

14h: Kỷ niệm 44 năm Quốc khánh Nước CHDCND Lào (2/12/1975 - 2/12/2019) và 92 năm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan (5/12/1927 - 5/12/2019

 

 

Ba

26/11

Giảng dạy theo thời khóa biểu

Giảng dạy theo thời khóa biểu

 

27/11

Giảng dạy theo thời khóa biểu

 

Giảng dạy theo thời khóa biểu

 

 

Năm

28/11

Giảng dạy theo thời khóa biểu

8h: Hội nghị giao ban cơ quan phiên tháng 12/2019

Giảng dạy theo thời khóa biểu

 

Sáu

29/11

Giảng dạy theo thời khóa biểu

Giảng dạy theo thời khóa biểu

 

Bảy

30/11

Giảng dạy theo thời khóa biểu

Giảng dạy theo thời khóa biểu

CN

01/12

Giảng dạy theo thời khóa biểu

 

Giảng dạy theo thời khóa biểu

 

 

Cả tuần

  • BCN Viện tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch .