1. Hình thức tuyển dụng: Thực hiện thông qua hình thức thi tuyển

2. Đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển: Người có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 36 Luật cán bộ, công chức; có lý lịch bảo đảm theo quy định về bảo vệ chính trị nội bộ và đáp ứng các điều kiện theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển (Có danh mục điều kiện, tiêu chuẩn của từng vị trí việc làm kèm theo).

3. Đối tượng ưu tiên: Theo quy định tại Khoản 2, Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lậ

4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 355 chỉ tiêu thuộc 40 đơn vị (Có danh sách kèm theo, xem bảng Tổng hợp dưới đây).

5. Đăng ký dự tuyển

– Mỗi thí sinh được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm có chỉ tiêu tuyển dụng theo niêm yết của Thành ủy Hà Nội

– Thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu kèm theo Thông báo) và bản khai lý lịch dùng cho công tác bảo vệ chính trị nội bộ (nếu dự tuyển vào các vị trí việc làm chuyên môn của các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng) tại địa điểm tiếp nhận của cơ quan, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụ

– Khi nộp Phiếu đăng ký dự tuyển, thí sinh mang hồ sơ gốc liên quan đến các thông tin trên phiếu để cơ quan tiếp nhận phiếu đối chiếu, xác thực thông tin

– Mức lệ phí dự tuyển: 500.000 đồng (năm trăm nghìn đồng chẵn)/01 thí sinh; lệ phí dự tuyển nộp cùng phiếu đăng ký dự tuyển.

6. Thời gian, địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển

– Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính từ ngày 20/5/2019 đến 17h00’ ngày 20/6/2019 (trừ thứ Bảy, Chủ nhật và Nghỉ Lễ).

– Địa điểm nhận hồ sơ: tại trụ sở các ban Đảng Thành ủy, quận, huyện, thị ủy; các đảng ủy khối; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội Thành phố nơi thí sinh đăng ký dự tuyển

Ban Thường vụ Thành ủy thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương biết, niêm yết công khai thông báo theo quy định./.

 

 

TỔNG HỢP

Chỉ tiêu tuyển dụng theo vị trí việc làm tại các cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội thành phố Hà Nội năm 2019

—–

 

 

 

 

STT

 

 

Đơnvị

 

Chỉ tiêu thi tuyển

 

Yêucầu là Đảng viên

Bảođảmtiêuchuẩnbảo vệchínhtrị nội bộ

TỔNG

355

I

Các ban Đảng Thành ủy

1

Ban Tổ chức Thành ủy: 02 chỉ tiêu

Chuyên viên về tổ chức xây dựng Đảng

02

x

x

2

Ban Tuyên giáo Thành ủy: 02 chỉ tiêu

Chuyên viên về công tác tuyên giáo

02

x

x

3

Ban Nội chính Thành ủy: 03 chỉ tiêu

Chuyên viên về công tác nội chính

01

x

x

Chuyên viên về công tác phòng, chống tham nhũng

02

x

x

4

Ban Dân vận Thành ủy: 02 chỉ tiêu

Chuyên viên về công tác dân vận

02

x

x

II

Các Đảng ủy trực thuộc Thành ủy

5

Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố: 01 chỉ tiêu

Chuyên viên về văn phòng cấp ủy

01

x

x

6

Đảng ủy Khối các Trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội: 04 chỉ tiêu

Chuyên viên về tổ chức xây dựng Đảng

02

x

x

Kiểm tra viên

01

x

x

Chuyên viên về công tác tuyên giáo

01

x

x

7

Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội: 02 chỉ tiêu

Kiểm tra viên

01

x

x

Chuyên viên về công tác tuyên giáo

01

x

x

8

Đảng ủy các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội: 01 chỉ tiêu

Văn thư – Lưu trữ

01

III

MTTQ và tổ chức CT-XH Thành phố

9

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố: 08 chỉ tiêu

Chuyên viên về công tác mặt trận

03

Văn thư – Lưu trữ

02

Chuyên viên công nghệ thông tin

01

Kế toán

02

10

Liên đoàn Lao động Thành phố: 25 chỉ tiêu

Chuyên viên về công tác công đoàn

15

Chuyên viên về an toàn, vệ sinh lao động

02

Chuyên viên về quản trị

01