V.I.Lênin - vị lãnh tụ vĩ đại của giai cấp công nhân đã từng nói: “Người ta cần đến kinh tế để khỏi chết đói, cần đến chính trị để khỏi tự giết mình”. Vì nếu không hiểu biết về chính trị thì không thể có hành động tự giác để thực thi quyền lực của chính mình. Nghiên cứu về chính trị rất cần thiết đối với xã hội và mỗi cá nhân. Thứ nhất, sống trong một xã hội chính trị, con người cần có những hiểu biết về lĩnh vực này để trở thành những con người chính trị, có ý thức chủ động, tự giác và sáng tạo. Thứ hai, cộng đồng cần đến chính trị để hình thành nên thể chế, xây dựng nên thiết chế nhằm quản lí xã hội, đem lại lợi ích cho giai cấp và dân tộc. Thứ ba, chính trị còn cần thiết để giải quyết những vấn đề quan hệ quốc tế.

Vậy chính trị là gì và Chính trị học là ngành như thế nào?

Chính trị là tất cả những hoạt động, những vấn đề có liên quan đến mối quan hệ giai cấpdân tộcquốc gia và các nhóm xã hội xoay quanh vấn đề giành, giữ và thực thi quyền lực chính trị mà cơ bản nhất là quyền lực  nhà nước. Chính trị học hay Khoa học Chính trị là một ngành nghiên cứu lý thuyết và thực tiễn của chính trị, miêu tả và phân tích các hệ thống chính trị và các ứng xử chính trị.

Nói đến đây hẳn là các bạn sẽ cho rằng chính trị là những gì khô khan và cứng nhắc, khoa học chính trị là lí luận chung chung và trừu tượng? Tuy nhiên, nếu bạn trải nghiệm, bạn sẽ thay đổi: thì ra chính trị không khô khan như mọi người vẫn nghĩ. Vì chính trị và chính trị học luôn gắn với thực tiễn, do đó nó cũng luôn luôn  sống động, hấp dẫn, tác động nhiều mặt đến đời sống xã hội và mỗi cá nhân. Trong xã hội hiện đại, Chính trị học là ngành học rất được ưa chuộng vì nó cung cấp cho bạn hệ thống tri thức cơ bản, nền tảng về các vấn đề chính trị, xã hội và những kĩ năng giải quyết những vấn đề gặp phải trong sự vận động phức tạp của đời sống.

Học  ngành chính trị học có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về lịch sử tư tưởng chính trị, về các thể chế chính trị, về cách thức quản lý xã hội của các nhà nước, về quan hệ chính trị quốc tế, về phương pháp tiếp cận và xử lý tình huống chính trị, về về cách mà các chính phủ vận hành cũng như cả về quy trình tạo ra chính sách, pháp luật. Và với những kiến thức này, bạn có thể bước vào cuộc sống rất nhiều công việc khác nhau. Khoa học chính trị cũng sẽ chuẩn bị cho bạn kĩ năng làm việc và đối thoại với nhiều ngành nghề khác trong xã hội không chỉ qua các bài giảng của các thầy cô giáo, mà còn thông qua hoạt động của câu lạc bộ báo cáo viên, cũng như các khóa rèn luyện nâng cao trình độ Tin học, tiếng Anh và các kỹ năng mềm.

Một tấm bằng cử nhân hay thạc sĩ Chính trị học có thể dẫn dắt bạn vào làm việc cả lĩnh vực công, tư thục hay cả các tổ chức phi lợi nhuận. Đây là nền tảng lí tưởng để bạn bước vào thế giới nghị trường, giáo dục, luật, thương mại, truyền thông hay báo chí. Bạn có thể trở thành một chính khách, hoặc trở thành một nhà giáo giảng dạy Chính trị học trong hệ thống trường Đảng, các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, ở cả trường phổ thông,… Ngoài ra, bạn cũng có thể  trở thành nhà báo chuyên đưa tin về vấn đề chính trường, chuyên gia quan hệ công chúng, biên tập viên. Làm công tác tham mưu trong các cơ quan hoạch định đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; trong các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức kinh tế; làm công tác nghiên cứu lí luận chính trị,… cũng là những sự lựa chọn tuyệt vời.

Chính vì thế, để có thể học tốt ngành Chính trị học cũng như để có thể thực hành kiến thức sau khi tốt nghiệp, người học cần có nhiều phẩm chất và năng lực. Đó là tinh thần trách nhiệm với xã hội, sự thận trọng nhưng quyết đoán, biết lắng nghe nhưng sẵn sàng tranh luận để bảo vệ chân lý,... và trên hết là niềm đam mê và sự quyết tâm chiếm lĩnh tri thức. tất cả đó là cơ sở để giúp người học ngành chính trị học thành công. Đào tạo sinh viên chuyên ngành Chính trị học ở bậc đại học và sau đại học là chúng ta đang góp phần đào tạo nguồn nhân lực khoa học chất lượng cao, làm giàu thêm những tinh hoa cho xã hội ta, một xã hội đang từng bước trở thành xã hội hiện đại.

Trong những năm qua, ngành Chính trị học của Trường Đại học Vinh đang dần khẳng định được vị trí của mình thông qua việc đào tạo các bậc: cử nhân, thạc sỹ và tiến sỹ. Là ngành khoa học vừa mang tính lý thuyết, vừa mang tính thực tiễn, với những gì đã đang nghiên cứu, giảng dạy, Chính trị học sẽ là một ngành phát triển trong tương lai, một ngành đang và sẽ mang lại cho bạn có nhiều cơ hội để phát triển.

                                                           GVC. TS. Vũ Thị Phương Lê

                                                                     TBM Chính trị học