Năm 2019, Viện KHXH &NV tuyển sinh đại học chính quy với dự kiến 350 chỉ tiêu của các ngành đại học. Chi tiết xem file đính kèmthong_bao_chi_tieu_va_nguong_xet_tuyen_dai_hoc_chinh_quy_cua_vien_khxhandnv_nam_2019.pdf

Trân trọng thông báo để mọi người được biết!