Sáng hôm nay ngày 14/10/2020, được sự chỉ đạo và giúp đỡ của Ban Lãnh đạo Viện KHXH&NV, Trợ lý quản lý sinh viên, Đoàn Viện cùng Liên chi hội sinh viên Viện KHXH&NV đã tổ chức đón tiếp tân sinh viên K61 nhập học.

Để thuận tiện cho quá trình nhập học, Đoàn Viện và Liên chi hội đã phân thành 2 nhóm để giúp đỡ các em: 1 nhóm sinh viên hỗ trợ nhập học tại Văn phòng Viện và 1 nhóm trực tiếp đưa các em sinh viên K61 làm thủ tục nhập học tại các địa điểm khác. Bên cạnh công tác hỗ trợ nhập học cho các em, Đoàn Viện cũng chủ động thăm hỏi và giúp đỡ các em tìm chỗ ở, giới thiệu cho các em các trang fanpage, nhóm hỗ trợ học vụ, các Câu lạc bộ của Viện để các em được nắm bắt thông tin nhanh chóng.

Tính hết ngày 14/10/2020, Đoàn Viện - Liên chi hội sinh viên đã hỗ trợ nhập học được khoảng 70 tân sinh viên Khóa 61 cho các ngành đào tạo của Viện: Báo chí, Công tác xã hội, Chính trị học, Chính trị học (chuyên ngành Chính sách công), Du lịch, Quản lý Nhà nước, Quản lý Văn hóa, Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch).

 

Đoàn Viện KHXH&NV