Trong khuôn khổ đề tài cấp quốc gia: “Những vấn đề lý luận và thực tiễn nghiên cứu dư luận xã hội vùng dân tộc thiểu số nước ta trong bối cảnh toàn cầu hóa”, chiều ngày 12/7/2019 tại Phòng họp nhà Ao, Trường Đại học Vinh, đã tổ chức Hội thảo: Nghiên cứu, nắm bắt dư luận xã hội vùng dân tộc thiểu số miền Trung và Tây Nguyên.

        Hội thảo là kết qủa của sự hợp tác nghiên cứu, trao đổi học thuật của Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Vinh với Học viện Khoa học Xã hội thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

        Hội thảo có sự tham dự của các nhà khoa học đến từ Viện nghiên cứu Văn hóa  của Việt Nam, các giảng viên, các nhà khoa học, các đồng chí lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An, cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An.

          Mục đích của Hội thảo nhằm nghiên cứu đánh giá các đặc trưng có tính chất vùng miền về tâm lý, tình cảm, văn hóa, lối sống mang tính chuẩn mực và điều kiện kinh tế là cơ sở cho việc nghiên cứu dư luận xã hội xuất hiện trước các vấn đề, sự kiện xã hội diễn ra ở vùng dân tộc thiểu số. Đồng thời, qua buổi Hội thảo nhằm phục vụ quá trình nghiên cứu khái quát cơ sở lý luận và khảo sát thực tiễn dư luận xã hội vùng dân tộc thiểu số miền Trung và Tây Nguyên.

          Các tham luận tại Hội thảo đã làm sâu sắc thêm nhiều nội dung mà đề tài khoa học triển khai.

Một số hình ảnh tại buổi Hội thảo

                                                                                                                                     Tin và ảnh: BBT